Keramat Para Wali

Keramat ( karâmah ) ialah tampaknya sesuatu yang keluar dari kebiasaan (khâriq lil-'âdah) dalam diri seseorang yang tampak keshaleha...

Habib Sholeh Tanggul

Setiap tahunnya pada tanggal 10 Syawal , manusia tumpah ruah di sepanjang jalan menuju Masjid R...

Adakah Tanda Hitam di Kening Rasulullah?

Di sebagian masyarakat ada persepsi yang mengaitkan antara keshalehan seseorang dengan tanda hit...

Peringatan Syahadah Tanpa Dendam Politik

Asyura adalah sebuah sebutan untuk bulan Muharram. Di bulan ini kita disunahkan untuk berpuasa,...

Keutamaan Bulan Muharram

Sambutan Bulan Muharram Al-Habib Salim As-Syathiri Bulan Dzul Hijjah 1432 H, telah meninggalk...

Makna Suara Katak

Sufyan berkata: "Tidak ada sesuatu yang lebih banyak bertasbih kepada Allah dari pada kata...

Bid'ah Dalam Dzikir Bersama Sesudah Shalat

Dzikir bersama-sama dengan suara keras sesudah shalat hukumnya sunat, karena dengan dzikir bers...

Shalat Tidak Berbahasa Arab

Kita ketahui bahwasanya Tuhan itu maha segala-galanya, kenapa untuk sholat di wajibkan pakai baha...

Ain Jalut, Awal Kehancuran Pasukan Tartar

Pertengahan bulan Muharam 656 H, pasukan Tartar yang dipimpin Hulagu Khan dengan jenderal perang ...

Inilah Jaringan Wahabi Salafi (3)

Salafi Jihadi Berkembangnya gerakan salafi jihadi merupakan klimaks kemarahan para aktifis sal...

Taqwa; Poros Segala Kebaikan

Dalam kitab "Tuhfatul Khawâsh" disebutkan, taqwa secara lughat ialah menjauhnya sese...

Numpang Kencing Di Jeding Masjid

Jeding dan WC masjid pada awalnya disiapkan untuk kepentingan dan kemaslahatan masjid. Jeding d...

Mosquita de Macau, Satu-Satunya Masjid di Macau

Kota Judi. Itu julukan populer Macau, sebuah “negara” kecil yang bertetangga sekaligus berstatus sama dengan Hong Kong sebagai wilayah ...

Asal Sesuatu Itu Boleh

Seusai menerima lembar jawaban ulangan umum fan Qawaid Fiqhiyah yang telah dilaksanakan kemarin...

Asy’ariyyah Adalah Golongan Yang Selamat

Akhir-akhir ini kaum Wahabi (Penganut Wahabisme) semakin gencar mempromosikan akidah Wahabi kepad...

Bersikap Baik Di Hadapan Orang Jahat

Diceritakan dari Aisyah –radliyallahu anha- , sesungguhnya Rasulullah –shallallahu alayhi wa ...

55 Nama Al-Quran

Al-Quran ialah lafadz-lafadz yang diturunkan Allah kepada Rasulullah shallallahu alayhi wa sallam...

Kehormatan Terjaga Dengan Berhijab

Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan umat Islam untuk selalu berpegang teguh terhadap budi...

Kisah Tentara Gajah

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: “Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu tela...

Firaun Tewas Karena Menunggang Kuda Jantan

Firaun raja Mesir musuh nabi Musa, tewas bersama sejumlah besar tentaranya tenggelam di laut Mera...

Cinta Ahlul Bait Adalah Wajib

Sudah ramai diketahui baik oleh kalangan khusus atau kalangan awam, bahwa hukum mencintai ahlul b...

Inilah Jaringan Wahabi Salafi (2)

Munculnya Salafi Sururi  Gerakan salafi tampaknya belum bisa melepaskan diri dari konflik dan ketegangan politik di Arab Saudi. Keteg...

17 Perbedaan Mendasar Syiah Dan Ahlus Sunnah

Banyak orang yang menyangka bahwa perbedaan antara Ahlussunnah Waljamaah dengan Syiah Imamiyah It...

Kisah Kelam Gereja Dari Prancis

Propaganda misionaris yang selalu dilancarkan untuk mendangkalkan akidah umat Islam sekaligus s...

Jin Sungai Nil Takut Kepada Umar Bin Khathab

Ada satu tradisi ganjil telah berlaku dalam masyarakat Mesir terkait dengan sungai Nil. Kebiasaan...

Makalah Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Prenatal-Kelahiran

BAB I  PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masyarakat pedesaan pada umumnya cenderung menganggap ...

Syekh Ahmad al-Fathani

Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa bin Muhammad bin Muhammad Zainal Abidin, lebih dik...

Syaikh Ibnu Sa'di Dan Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki

Syaikh Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin –ulama Wahhabi kontemporer di Saudi Arabia yang sangat po...

Follow Us

Facebook

Terbaru

Arsip

Langganan Via Email

Statistik Blog

archive