Mu'jizat Nabi Yusya' dan Rasulullah

Pada jaman dahulu, seorang nabi dari Bani Israil setelah wafatnya Nabi Musa bersama kaumnya datang ke Baitul Maqdis untuk membebaskan...

7 Ketepatan Umar Bin Khathab Terhadap Wahyu

Umar bin Khathab Al-Qurasyi Al-‘Adawi t adalah khalifah kedua Khulafaur Rasyidin dan salah seorang dari sepuluh sahabat yang diberi ...

Kisah Ditulisnya Nadzam Aqidatul Awam

Aqidatul Awam adalah kitab berbentuk nazam yang sangat barakah. Semua penganut Ahlussunnah Waljamaah pasti mengenal kitab yang disus...

Sabar: Sendi dari Segala Sesuatu (2-Habis)

Pada artikel sebelumnya dijelaskan bahwa musibah ada dua macam. Yang pertama adalah musibah yang langsung diberikan Allah tanpa peran...

Sabar: Sendi dari Segala Sesuatu (1)

Kebahagian dan keselamatan (sa’adah) baik di dunia dan akhirat tidak akan di dapat oleh seseorang tanpa diperolehnya kedekatan diri da...

Follow Us

Facebook

TERBARU

Arsip

Statistik Blog

index