Fadilah, Faidah, Khasiat, Rahasia dan Tafsir Basmalah

Membaca basmalah dalam setiap kali akan melakukan perkara yang baik, hukumnya adalah sunnat. Rasul...

Aplikasi Al-Quran Naskah Utsmani

Informasi ini mungkin sudah bisa dikatakan terlambat dan tentunya sudah diposting mungkin sudah...

Al-Fatihah; Induk Al-Quran

Surat al-Fatihah adalah surat pertama dalam al-Quran. Allah membuka kitab suci umat Islam ini den...

Tafsir Birra'yi: Tafsir Sekehendak Hati

Tafsir secara lughat bermakna menjelaskan. Secara istilah tafsir ialah menjelaskan firman Allah a...

Meneropong Mu'jizat Al-Quran

Al-Quran adalah kalamullah yang menjadi jalan yang lurus. Ia bagaikan cahaya yang berkilauan dan bagaikan pedang yang mampu memenggal leh...

Mari Berlomba Meraih Dunia!

Allah subhanahu wa ta’ala maha pengasih lagi maha penyayang. Pengasih berarti selalu memberi...

Memahami Cahaya Dalam Al-Quran

Di era yang terdapat banyak kegelapan, seperti dalam bentuk kekafiran, kejahatan, dan permusuhan,...

55 Nama Al-Quran

Al-Quran ialah lafadz-lafadz yang diturunkan Allah kepada Rasulullah shallallahu alayhi wa sallam...

Makalah Tentang Rasm Al Qur'an

A. Muqaddimah Al-Quran diturunkan secara bertahap. Setiap kali ada ayat turun, Rasulullah SAW se...

Nasikh Mansukh; Eksistensi, Otentitas dan Faidahnya Dalam Syariah Islam

I. Pendahuluan Dari awal hingga akhir, al-Qur'an merupakan kesatuan utuh. Tak ada pertentangan satu dengan lainnya.  Masing-masing sa...

Follow Us

Facebook

Terbaru

Langganan Via Email

Statistik Blog

index