Fadilah, Faidah, Khasiat, Rahasia dan Tafsir Basmalah

Membaca basmalah dalam setiap kali akan melakukan perkara yang baik, hukumnya adalah sunnat. Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersa...

Aplikasi Al-Quran Naskah Utsmani

Informasi ini mungkin sudah bisa dikatakan terlambat dan tentunya sudah diposting mungkin sudah ribuah kali oleh para netter di dunia. ...

Al-Fatihah; Induk Al-Quran

Surat al-Fatihah adalah surat pertama dalam al-Quran. Allah membuka kitab suci umat Islam ini dengan surat al-Fatihah disebabkan surat al...

Tafsir Birra'yi: Tafsir Sekehendak Hati

Tafsir secara lughat bermakna menjelaskan. Secara istilah tafsir ialah menjelaskan firman Allah atau sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi...

Meneropong Mu'jizat Al-Quran

Al-Quran adalah kalamullah yang menjadi jalan yang lurus. Ia bagaikan cahaya yang berkilauan dan bagaikan pedang yang mampu memenggal leh...

Mari Berlomba Meraih Dunia!

Allah subhanahu wa ta’ala maha pengasih lagi maha penyayang. Pengasih berarti selalu memberikan nikmat kepada siapa saja sesuai kehe...

Memahami Cahaya Dalam Al-Quran

Di era yang terdapat banyak kegelapan, seperti dalam bentuk kekafiran, kejahatan, dan permusuhan, kita sangat membutuhkan pengetahuan ten...

55 Nama Al-Quran

Al-Quran ialah lafadz-lafadz yang diturunkan Allah kepada Rasulullah shallallahu alayhi wa sallam untuk melemahkan (i'jaz) lafadz-laf...

Makalah Tentang Rasm Al Qur'an

A. Muqaddimah Al-Quran diturunkan secara bertahap. Setiap kali ada ayat turun, Rasulullah SAW segera menyampaikannya kepada umat, dan me...

Nasikh Mansukh; Eksistensi, Otentitas dan Faidahnya Dalam Syariah Islam

I. Pendahuluan Dari awal hingga akhir, al-Qur'an merupakan kesatuan utuh. Tak ada pertentangan satu dengan lainnya.  Masing-masing sa...

Follow Us

Facebook

TERBARU

Arsip

Statistik Blog

index