Adzan Kerinduan Bilal Kepada Rasulullah

Kisah ini, menunjukkan betapa mendalam dan besar kecintaan sahabat pada Nabi, juga bagaimana rasa rindu yang sangat menyayat hati mereka....

Google Earth Membuktikan Kebenaran Rasulullah

Rasulullah SAW mengetahui sebagian perkara gaib, seperti adanya siksa kubur, surga dan neraka, kejadian-kejadian di masa depan, baik yang ak...

Pertempuran Uhud: Kemenangan Sementara Kaum Musyrikin (2)

Melihat turunnya sebagian besar pasukan pemanah Muslimin dari atas gunung, Khalid bin Walid pimpinan sayap kanan pasukan musyrikin yang k...

Pertempuran Uhud; Pembalasan Dendam Musyrikin Mekah (1)

Penduduk Mekah dalam suasana marah atas kekalahan mereka dalam perang Badar yang berakibat terbunuhnya para pembesar mereka. Dalam dada ...

Kisah Akasyah Di Penghujung Hayat Rasulullah

Berikut ini sepenggal kisah dari episode kehidupan Nabi Muhammad saw yang dinukil dari kitab “Duratun Nashihin”. Kisah ini menggambarkan ...

Kisah Cinta Seorang Anak Kecil Kepada Rasulullah

Pada zaman Al-Imam Al-Hafiz Wajihuddin Abdul Rahman bin Ali bin Muhammad Al-Syaibani al-Yamani al-Zabidi Al-Syafie (Pengarang Maulid Diba...

Bagian Setan Di Hati Rasulullah SAW

Salah satu hadits menceritakan mengenai peristiwa dibelahnya dada Rasul SAW. Dalam hadits tersebut dikatakan bahwa ketika dada Rasul SA...

Kerikil-kerikil Pengganjal Perut Rasulullah SAW

Dalam satu riwayat dikisahkan bahwa ketika beliau SAW mengimami shalat berjamaah, para sahabat mendapati seolah-olah setiap beliau SAW be...

Rasulullah Lahir Sudah Dikhitan

Rasululloh صلى الله عليه وسلم lahir pada hari senin, 12 Robiul Awal tahun Gajah. Pendapat ini adalah pendapat yang masyhur menurut jum...

Muhammad; Manusia Paling Segalanya

Rasulullah صلّى الله عليه وسلم dikafankan dalam tiga baju, tidak ada qamis dan serban di dalamnya. Setelah dikafankan beliau ditidurk...

Sejarah Terbentuknya Kalender Islam

Kalender Hijriyah atau Kalender Islam adalah kalender yang digunakan oleh umat Islam, termasuk dalam menentukan tanggal atau bulan yang b...

Kisah Tentara Gajah

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: “Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah?” ...

Jin Sungai Nil Takut Kepada Umar Bin Khathab

Ada satu tradisi ganjil telah berlaku dalam masyarakat Mesir terkait dengan sungai Nil. Kebiasaan itu berupa upacara pemberian tumbal unt...

Diantara Mukjizat Rasulullah SAW

Banyak riwayat-riwayat yang menjelaskan budi pekerti, perbuatan, kelembutan dan kebijakan Rasulullah terhadap makhluk, serta bagaimana be...

Empat Hikmah Dibalik Pernikahan Nabi SAW.

Musuh-musuh Islam semenjak dahulu selalu menebar fitnah dan kedengkian terhadap Rasulullah SAW, melukai kerasulannya dan merusak kehormatann...

Di Tempat Inilah Perang Islam-Barat Pertama Kali Terjadi

Mu`tah adalah sebuah kampung yang terletak di perbatasan Syam. Desa yang ada di tepi Sungai Jordan ini, kini masuk dalam provinsi Kerak ...

Sayyidah Khadijah Menguji Jibril

Sayyidah Khadijah merupakan isteri pertama Rasulullah SAW. Nama lengkapnya adalah Khadijah binti Khuw...

Senandung Sirah Nabawiyah

Memberi suasana sejuk dan harum sebuah majlis dengan menuturkan perilaku dan sifat-sifat mulia Rasulullah SAW, akan mampu menghidupkan hati ...

Tujuan Dibalik Ditinggalkannya Ali Bin Abi Thalib Ketika Nabi Hijrah

Tiga belas tahun lamanya Rasulullah berjuang di Mekah, menyebarkan risalah. Namun belum mam...

Mengapa Ular Sampai Hati Menggigit Abu Bakar Saat Menemani Rasulullah ?

Di gua Tsur, Rasulullah shallallahu alayhi wasallam bersembunyi dari kejaran sejumlah orang-orang pilihan dari seluruh kabilah-kabilah Qu...

Follow Us

Facebook

TERBARU

Arsip

Statistik Blog

index