Muhammad; Manusia Paling Segalanya

Rasulullah صلّى الله عليه وسلم dikafankan dalam tiga baju, tidak ada qamis dan serban di dalamnya. Setelah dikafankan beliau ditidurk...

Rasulullah صلّى الله عليه وسلم dikafankan dalam tiga baju, tidak ada qamis dan serban di dalamnya. Setelah dikafankan beliau ditidurkan di tempat tidurnya. Kemudian manusia melakukan shalat secara berkelompok tanpa imam. Yang pertama kali menshalati adalah Abbas, lalu Bani Hasyim, Muhajirin, Anshar dan kelompok yang lain. Rasulullah dikuburkan di kamar Aisyah, tempat dimana beliau wafat.

Rasulullah عليه الصلاة والسلام wafat meninggalkan sembilan isteri, yaitu Saudah, Aisyah, Hafshah, Umu Habibah, Umu Salamah, Zainab Binti Jahsy, Juwairiyah, Shofiyah dan Maimunah. Beliau tidak beristri gadis kecuali Aisyah binti Abu Bakar رضي الله عنهما

Rasulullah صلّى الله عليه وسلم mempunyai tiga orang anak laki-laki, yaitu Al-Qasim yang dilahirkan sebelum kenabian, dan wafat ketika berumur dua tahun, Abdullah (Thayib / Thahir), dilahirkan sesudah kenabian, dan Ibrahim dilahirkan di Madinah dan wafat ketika berumur dua tahun.

Rasulullah mempunyai empat orang anak perempuan, yaitu Zainab, Fathimah, Ruqayah dan Umu Kultsum. Ruqayah wafat pada saat perang Badar, tahun ke-2 hijriyah dan Umu Kultsum wafat pada bulan Sya'ban tahun 9 H. kedua-duanya adalah isteri Utsman bin Affan.

Rasulullah صلّى الله عليه وسلم adalah manusia yang paling dermawan apalagi di bulan Ramadlan. Beliau adalah manusia yang paling baik akhlak dan rupanya, paling halus telapak tangannya, paling wangi baunya, paling baik bergaulnya dan paling takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Belaiu tidak pernah marah karena diri beliau sendiri, kecuali jika kehormatan Allah diterjang. Akhlak beliau adalah Al-Quran, paling rendah diri, selalu mencukupi kebutuhan kelurganya, rendah diri di hadapan orang-orang yang lemah, dan beliau adalah manusia yang paling malu. Beliau tidak pernah mencela makanan, tidak pernah makan sambil tiduran juga tidak pernah di atas meja makan. Beliau tidak berbanyak-banyak dalam perhiasan dunia. Padahal Allah memberinya semua kunci gudang bumi, tetapi beliau menolak dan memilih akhirat. Beliau selalu berdzikir, dan tidak pernah berkata kecuali kebenaran. Beliau disegani para sahabat, dimuliakan oleh orang-orang yang mulia dan menyerahkan urusan mereka kepada beliau.

Diceritakan dari Anas bin Malik radliyallahu anhu, dia berkata:

ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كفّ رسول الله صلّى الله عليه وسلم ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحته، ولقد خدمت رسول الله صلّى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي قط أفّ. ولا قال لشيء فعلته لم فعلته؟ ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا؟

"Aku tidak pernah menyentuh sutera yang lebih halus dari pada telapak tangan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam. Dan aku tidak pernah mencium bau wangi yang lebih wangi dari pada bau Rasulullah. Aku melayani Rasulullah صلّى الله عليه وسلم selama 10 tahun dan sama sekali tidak pernah berkata 'ah' kepadaku. Ketika aku melakukan sesuatu, beliau tidak pernah berkata 'mengapa kau lakukan itu?' dan ketika aku tidak mengerjakannya, beliau tidak pernah berkata, 'hendaknya kamu melakukan itu!'".

Related

Sirah Nabawiyah 7157994561164156682

Follow Us

Facebook

TERBARU

Arsip

Statistik Blog

item