Rukun Iman Untuk Umat Islam: Syarh Aqidatul Awam

Aqidatul Awam karangan Syaikh Ahmad Al-Marzuqi adalah kitab barokah. Kitab ini adalah menu wajib dalam pembelajaran ilmu tauhid di sebag...

Aqidatul Awam karangan Syaikh Ahmad Al-Marzuqi adalah kitab barokah. Kitab ini adalah menu wajib dalam pembelajaran ilmu tauhid di sebagian besar lembaga pendidikan Islam, terutama lembaga pondok pesantren di Indonesia. Kitab ini adalah kitab yang paling mudah untuk dipelajari yang menjelaskan ilmu tauhid atas manhaj ahlussunnah wal jamaah. Susunannnya yang berbentuk nadzam membuatnya mudah dihafal oleh para ahli ilmu. 

Diantara barakah Aqidatul Awam ialah tergeraknya para ulama untuk membuat taqrirat, ta’liqat ataupun syarah sebagai penjelasan untuk lebih memberikan kepahaman yang sempurna. Ulama itu diantaranya adalah Syaikh Nawawi Banten yang hampir semua karangannya dipelajari dan dikaji di pondok-pondok pesantren di Indonesia. Syarah Syaikh Nawawi Banten atas Aqidatul Awam beliau beri nama “Nurudh Dholam bi Syarh Aqidatil Awam”. 

Ulama lain yang mensyarahi aqidatul Awam adalah As-Sayid Muhammad Alawi Al-Maliki dalam “Jala’ al-Afham Syarh aqidatil Awam” dan As-Sayyid Ahmad Al-Qath’ani dalam “Tashil al-Maram”. 

Syaikh Uma Abdullah Kamil juga memberikan syarahnya terhadap aqidatul Awam yang beliau beri judul “Syarh Arkanil Iman Li Ummatil Islam min Mandhumah Aqidatil Awam”. Nama ini sesuai dengan isi kandungan Aqidatul Awam yang menjelaskan urutan-urutan Rukun Iman sesuai hadits Jibril yang diriwayatkan Oleh Muslim dan rawi-rawi lain dari Umar bin Khathab radliyallahu anhu.

Untuk mendapatkan kitab ini silakan klik link download berikut ini:


DOWNLOAD

Related

E-Book 9207265939452599853

Follow Us

Facebook

TERBARU

Arsip

Statistik Blog

item